Torkrummet där renskinnen hängs upp ett och ett för att torka.